Chúng mình thể hiện văn minh bán hàng

Nguyễn Hữu TrọngFB Nguyễn Hữu Trọng
03:17' CH - Thứ hai, 17/07/2017

THÁNG khuyến mại mới vừa kết thúc
SAU quy trình tiếp tục bán hàng
THỰC hành nghiêm túc y chang
HIỆN giờ ta đã rõ ràng khắc ghi
*
QUY trình ấy phát đi thông điệp
TRÌNH diễn trong ca tiếp khách chờ
CHÚNG ta đừng có thờ ơ
MÌNH là doanh nghiệp lá cờ tiên phong
*
THỂ hiện tốt quyết lòng không nản
HIỆN đại hơn ta ráng đi mà
VĂN ôn nghề luyện thiết tha
MINH xăng dầu bạch vươn xa thị trường
*
BÁN trong nắng trong sương chẳng ngại
HÀNG ngày luôn nhìn mãi đẹp xinh
THÁNG SAU THỰC HIỆN QUY TRÌNH
CHÚNG MÌNH THỂ HIỆN VĂN MINH BÁN HÀNG

loading...

Petrolimex - Để Tiến Xa Hơn