Tin hoạt động | 22/05/2023

Đại hội Công đoàn Công ty Xăng dầu Sông Bé khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong không khí hào hùng chào mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sáng ngày 10/5, tại Văn phòng Công ty Xăng dầu Sông Bé – TNHH MTV, Công đoàn Công ty đã tổ chức Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”.

LĨNH VỰC KINH DOANH